THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Thương hiệu quốc gia là những thương hiệu đại diện cho một quốc gia. Nó mang trong mình sứ mệnh và trọng trách quảng bá hình ảnh và giá trị của đất nước với bạn bè quốc tế.

 

1458871545345_306761458871570307_30678

Tin Liên Quan